Nowoczesne badanie metabolitów witaminy D z suchej kropli krwi

95.00

miejsce wykonania : samodzielnie w domu
sposób : naniesienie kropli krwi na bibułę – wysłanie poleconym pod wskazany adres
czas oczekiwania na wynik on line: 5-7 dni
wiek : od 0-bez ograniczeń
metoda badawcza: spektrometria mas sprzężona z chromatografią cieczową ( LC- MS/MS)
wyróżnik: badanie to jest najdokładniejszym badaniem ilościowo oznaczającym zawartość aż czterech metabolitów witD3 : 25(OH)D2, 25(OH)D3, 3-epi-25(OH)D3 oraz 24,25(OH)2D3

Uwaga w Polsce w laboratoriach oznacza się jedynie jeden metabolit :całkowite stężenie 25(OH)D, co nie daje pełnego obrazu metabolizmu klinicznego witaminy D tzn.co nie daje możliwości ocenić rzeczywistego zapotrzebowania na witD3 i możliwości jej eliminacji, aby zapobiec z kolei przedawkowaniu witD3.

Dlatego polecamy Państwu oznaczanie poziomu witD3 metodą z suchej kropli krwi.

Kategoria: